برترین سیستم های توصیه گر آگاه از اعتماد

ساخت وبلاگ
چکیده : سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از اعتماد قیمت: 43000 تومان سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از اعتماد   ... با عنوان : برترین سیستم های توصیه گر آگاه از اعتماد بخوانید :


سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از اعتماد

قیمت: 43000 تومان

سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از اعتماد

 1.1

 

سیستم‌های توصیه‌گر......................................................................................................


3

 

1.1.1


توصیه‌های مبتنی برمحتوی.....................................................................................................


5

 

1.1.2


فیلترگذاری با تشریک مساعی(CF)[1]......................................................................................


6

   

1.1.2.1 فیلترگذاری با تشریک مساعی مبتنی بر حافظه............................................


6

   

1.1.2.2 فیلترگذاری با تشریک مساعی مبتنی بر مدل....................................................


8

 

1.1.3


توصیه ترکیبی..............................................................................................................................


9

 

1.1.4


ارزیابی سیستم‌های توصیه‌گر ..........................................................................................


10

 

1.1.5


چالش‌های سیستم‌های توصیه‌گر.....................................................................................


11

   

1.1.5.1شروع سرد....................................................................................................................


12

   

1.1.5.2 پراکندگی داده‌ها......................................................................................................


12

   

1.1.5.3 حمله .........................................................................................................................


12

 

1.1.6


خلاصه..............................................................................................................................................


13


1.2

 

مدل‌های محاسباتی در سیستم‌های توصیه‌گر اعتماد.................................................


13

 

1.2.1


تعاریف و خصوصیات...................................................................................................................


13

   

1.2.1.1 نماد سازی..................................................................................................................


14

   

1.2.1.2 شبکه‌های اعتماد......................................................................................................


14

   

1.2.1.3 وی‍ژگی‌های اعتماد......................................................................................................


15

 

1.2.2


معیارهای اعتماد محلی و جهانی.............................................................................................


17

 

1.2.3


 استنتاج ارزش‌های اعتماد.......................................................................................................


18

   

1.2.3.1 استنتاج اعتماد در شبکه‌های اعتماد بیناری .................................................


19

   

1.2.3.2 استنتاج اعتماد در ادامه شبکه‌های اعتماد........................................................


20

   

1.2.3.3. استنتاج ارزش‌های اعتماد ضمنی .......................................................................


22

   

1.2.3.4 مجموع اعتماد ...........................................................................................................


23

 

1.2.4


خلاصه ............................................................................................................................................


24


1.3

 

اعتماد ترکیبی در سیستم‌های توصیه‌گر .............................................................................


24

 

1.3.1


 سیستم‌های CF مبتنی بر حافظه آگاه از اعتماد....................................................................


26

   

1.3.1.1 فیلترینگ آگاه از اعتماد.............................................................................................


26

   

1.3.1.2 سنجش آگاه از اعتماد.................................................................................................


27

 

1.3.2


سیستم‌های CF بر پایه مدل آگاه از اعتماد.............................................................................


30

 

1.3.3


توصیه‌ها با استفاده از اطلاعات ضد اعتماد.............................................................................


32

 

1.3.4


فواید توصیه‌های آگاه از اعتماد....................................................................................................


32

 

1.3.5


مسیر تحقیق توصیه‌های آگاه از اعتماد.....................................................................................


33


1.4

 

نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................


34

 

 

 

چکیده

 

سیستم‌های توصیه‌گر[2] برای مشکل بارگیری بیش از حد اطلاعات یک راه‌حل موثر  دارند، مخصوصا در دنیای آنلاین جاییکه با انتخاب‌های بی‌اندازه‌ای دایما مواجه هستیم. این سیستم‌ها سعی در پیدا کردن مواردی مثل کتاب یا فیلم دارند که با اولویت‌های کاربران بهتر هماهنگی دارند. براساس شیوه‌های مختلف برای پیدا کردن موارد مورد علاقه کاربران، ما می توانیم سیستم‌های توصیه‌گر را به سه گروه مهم طبقه‌بندی کنیم. ابتدا، سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر محتوی، اطلاعات محتویی را بکار می‌برند تا یک توصیه بکنند. برای مثال، چنین سیستم‌هایی ممکن است یک فیلم رمانتیک به کاربری توصیه کنند که در پروفایل‌اش  علاقه به فیلم رمانتیک را نوشته است. دوم، سیستم‌های توصیه‌گر فیلترینگ با تشریک مساعی فقط روی رفتار گذشته کاربران مثل تراکنشات قبلی‌شان یا درجه‌بندی تکیه دارند. با مقایسه این اطلاعات، سیستم توصیه‌گر فیلترینگ با تشریک مساعی موارد جدید یا کاربرانی به کاربرانی پیدا می‌کنند. برای بررسی مشکل شروع سرد و دفع کردن انواع مختلف حمله، گروه سوم سیستم‌های توصیه‌گر، به نام  سیستم‌های توصیه‌گر آگاه بر اعتماد، پیشنهاد شده است. این سیستم‌ها از رسانه‌های اجتماعی و اطلاعات مطمئن برای توصیه کردن استفاده می‌کنند، که برای تعهد به بهبود دقت در توصیه‌ها نشان داده شده است. در این فصل، ما یک بررسی کلی روی سیستم‌های توصیه‌گر در وضعیت تهدید کننده با توجه بر سیستم‌های توصیه‌گر آگاه از اعتماد انجام می‌دهیم. بخصوص، ما راه‌های را توصیف می‌کنیم که اطلاعات مطمئن می‌تواند برای بهبود کیفیت این توصیه‌ها کمک کنند. در ادامه این فصل، ما سیستم‌های توصیه‌گر، سپس اعتماد در رسانه اجتماعی  و بعد سیستم‌های توصیه‌گر آگاه بر اعتماد را معرفی می‌کنیم.

  

خرید        سوال از فروشنده

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 11:30